Jak žádat o ochrannou známku?

Jak chránit svou obchodní značku

V podnikání je velmi důležité myslet jeho ochranu, zabezpečit, aby vše fungovalo tak, aby firma prospívala, rostl počet zákazníků, zaměstnanci byli spokojení a produktivní. Pokud své podnikání nastavíte na správnou cestu, pak narazíte na to, že konkurence vás bude chtít nejen poznat a učit se od vás, ale v horším případě kopírovat či nějak poškodit.

Existují různé formy ochrany přes množství zákonů, např. v občanském zákoníku ustanovení o nekalé soutěži, zákon o ochraně hospodářské soutěže, nebo další řada zákonů vztahující se k ochraně průmyslového vlastnictví. Ochrana značky/brandu vaší firmy a know-how je v konkurenčním prostředí klíčová a právě k tomu se vztahuje právo průmyslového vlastnictví.

Průmyslovým právem rozumíme ochranu:

 • výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy, patenty a užitné vzory);
 • předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory);
 • práva na označení (ochranné známky a označení původu);
 • konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků);
 • a další.

Správu nad právy průmyslového vlastnictví vykonává Úřad průmyslového vlastnictví. Jak vyplývá z výroční zprávy a statistik úřadu vyplývá, že si podnikatelé nechávají nejčastěji registrovat ochrannou známku.

Obchodní značka nebo brand patří označení, kterými se firmy identifikují (sebe, své výrobky nebo služby), a ochranná známka slouží k její ochraně nad rámec platných zákonů. Žádná obchodní známka nemá ochrannou známku automaticky (a někdy se i stává, že za ochrannou známku jsou zapsány názvy, které nelze považovat za obchodní značku/brand). Registrovaná ochranná známka musí být zapsána u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Obchodní značky mohou být označeny následujícími symboly:

 • ™ — neregistrovaná obchodní značka, tj., značka používaná k propagaci nebo pro značkové zboží
 • ℠ — neregistrovaná značka služby, tj. značka používaná k propagaci nebo pro značkové služby
 • ® — registrovaná obchodní značka (pod právem ochranné známky)

Vlastník registrované ochranné známky může v případě neoprávněného použití započít právní úkony, ale to může udělat i majitel obchodní značky bez registrace (tam je však jediné omezení v tom, že neregistrovaná obchodní značka je chráněna pouze v té geografické oblasti, kde je známa a používána, nebo tam, kam by pravděpodobně mohla expandovat).

Takže nebojte, vaše podnikání je chráněno i bez registrace, je to však běžné a časté mezi podnikateli pro zabezpečení lepší ochrany a navíc neznamená to velký náklad.

Složitost procesu

Samotný proces žádosti o ochrannou známku je velmi jednoduchý a je dost pravděpodobné, že to zvládnete sami bez pomoci specialisty (např. právníka, se specialisty však šetříte čas). V roce 2013 bylo podáno celkem 8.975 žádostí o ochrannou známku, z čehož 6.227 bylo zapsáno (tj. 31% neúspěšnost). Jde jen o to pozorně číst a rozmyslet si, do jakých kategorií výrobků a služeb chcete, aby vaše ochrana spadala (můžete se např. podívat, jestli a jak mají ochrannou známku zapsaná vaši konkurenti).

Poplatky

Za počáteční poplatek 5.000,- Kč si můžete zvolit 3 třídy výrobků nebo službeb. Pokud chcete obsadit i další kategorie, pak se platí dodatečný poplatek 500,- Kč. Platnost ochranné známky je 10 let od podání přihlášky (a každých 10 let lze platnost ochranné známky prodlužovat na základě žádosti).

Jak tedy začít?

 1. Nejdříve se podívejte na platné ochranné známky v registrech Úřadu průmyslového vlastnictví - zde (pokud chcete registrovat známku pouze v ČR, pak postačí národní databáze a základní vyhledávání). Zjistěte, jestli je váš zamýšlený název již obsazen a případně i na to, jestli a jak mají vaši konkurenti zapsanou ochrannou známku (resp. do jakých tříd výrobků a služeb ji mají zatřízenou, jestli jde o ochrannou známku slovní, obrazovou nebo kombinovanou). Obecně je nejjednoduší si zaregistrovat ochrannou známku slovní. Podle odpovědí úřadu se totiž vztahuje pak na jakékoliv vyobrazení (tj. můžete později měnit logo své značky).
 2. Přečtěte si podrobnější informace o procesu ochranných známek - zde.
 3. Potom pro Vás bude nejdůležitější zejména dokument Úvodní list, poučení pro uživatele, všeobecné poznámky, záhlaví tříd a Třídník výrobků a služeb s vysvětlivkami. Pokud máte zájem i o grafické zobrazení ochranné známky, pak se podívejte i na Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek.
 4. Po úvodním prostudování potřebných materiálů se můžete pustit do vyplnění žádosti (buď elektronicky, nebo žádost zašlete poštou na základě formuláře.
 5. Nakonec zaplatíte poplatek a čekáte na rozhodnutí úřadu. Může se stát, že vám úřad pošle dopis s dodatečnými dotazy a žádostí o doplnění.

Celý proces od podání žádosti do zápisu ochranné známky trvá obvykle 6 měsíců. Z naší zkušenosti trvá zhruba 4 měsíce než se připraví výměr pro zatřídění seznamu a než vám dojde slavnostní dopis o zapsání, tak připočítejte ještě další 3 měsíce, i když vše bylo hned od začátku v pořádku a žádné údaje se nemusely doplňovat).

Doufáme, že vám tento článek pomohl pochopit možnosti ochrany průmyslového vlastnictví z pohledu ochranných známek a pokud se rozhodnete k přihlášce, tak že vám naše rady a postřehy přijdou užitečné.