Komunikace s úřady

Komunikace s úřady souvisí s předchozími službami vedení účetnictví a zpracování mezd - veškeré výstupy a přehled o svém podnikání je třeba úřadům pravidelně překládat. 

Každý měsíc do 20. dne musíte odevzdávat přehledy o svých zaměstnancích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny (Přehled o výši sociálního pojistného za kalendářní měsíc a Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele) a odvést příslušnému úřadu zálohy.

Zároveň musíte pravidelně do 25. dne v měsíci podávat přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), pokud jste plátcem (případně čtvrtletně - frekvence placení je vysvětlena zde).

Mezi další povinnosti podnikatele patří vyplňování výkazů pro statistický úřad.

Občas se také stane, že se musíte podrobit různým kontrolám, které mohou chtít vidět celé Vaše účetnictví a hospodaření, nebo jen jeho část (např. mzdovou agendu).

V rámci výše uvedených činností svým klientům pravidelně pomáháme.