Vedení účetnictví a daňové evidence

Základní spolupráce s námi spočívá v tom, že nám dodáte všechny účetní a daňové doklady (příjmové a výdajové doklady, faktury, atd. Co jsou to účetní a daňové doklady najdete zde). S většími firmami se domlouváme na našem pravidelném svozu. Frekvence svozu/dodání se odvíjí od velikosti firmy, množství transakcí a frekvence placení daně z přidané hodnoty.

Vaše doklady po přijetí zkontrolujeme, roztřídíme a zaúčtujeme do účetního systému POHODA (Jak se liší vedení účetnictví a daňové evidence ?). Tento systém společnosti STORMWARE používáme již od roku 2002 a máme s ním dlouhodobě výborné zkušenosti.

Pravidelně sledujeme novinky v oblasti účetnictví, aktualizace účetních předpisů, účetních a daňových zákonů, abychom byli schopni zajistit kvalitu vedení účetnictví a reagovat na novinky z legislativní oblasti. Také za Vás sledujeme termíny, v rámci kterých musíte vykazovat svá přiznání/přehledy a jednat s úřady. 

Pokud na Vás padne daňová, finanční či jiná kontrola, podáme pomocnou ruku, pokud bude třeba, a zastoupíme Vás při komunikaci s úřady.

Zároveň Vám také pravidelně předkládáme přehledy o Vašem podnikání, takže přesně víte, jak hospodaříte a co Vás čeká vzhledem k placení daní.

Ve většině případů fungujeme jako externí účetní (viz případ popsaný výše), v poslední době však také často nabízíme podnikatelům službu účetní supervize, kdy si zpracováváte své účetnictví do systému sami a my je po Vás kontrolujeme a radíme, pokud nevíte, jak daný účetní případ zaúčtovat. Účetní supervize se však vyplatí pouze drobným živnostníkům a podnikatelům, kteří mají čas se  zabývat administrativou svého podnikání. Pokud se chcete naplno věnovat svému podnikání, vést si své účetnictví sám nebývá příliš výhodné (zvažte cenu svého času).

Podívejte se na naše ceny vedení účetnictví a daňové evidence

nebo

si přečtěte  náš blog.

Své služby se snažíme poskytovat jednoduše, rychle, za rozumné ceny a efektivně, abyste se mohli naplno věnovat tomu, co Vás baví a v čem jste dobří, a nezatěžovat se nutnou administrativou.