Zpracování mezd

Kromě vedení účetnictví nabízíme také komplexní zpracování mzdové agendy, která zahrnuje:

 • přihlašování nově vzniklé organizace u sociální správy a zdravotních pojišťoven;
 • přihlašování nově nastupujících zaměstnanců u sociální správy a zdravotních pojišťoven;
 • měsíční výpočet hrubé mzdy, odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu za závislé činnosti;
 • zpracování měsíčních výplatních listin zaměstnanců;
 • zpracování měsíčních přehledů vyměřovacích základů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny;
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele proti pracovním úrazům;
 • průběžné vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců;
 • zpracování a vedení mzdových listů;
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti;
 • zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců;
 • odhlašování odcházejících zaměstnanců u sociální správy a zdravotních pojišťoven;
 • zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců;
 • odhlašování zanikající organizace u sociální správy a zdravotních pojišťoven;
 • zastupování klienta při kontrolách na sociální správě a zdravotních pojišťovnách;
 • zastupování klienta při mzdových kontrolách na finančních úřadech;
 • zpracovávání měsíčních hromadných platebních příkazů k platbám mezd a odvodů;
 • vedení speciálních bankovních účtů klientů určených výhradně k vyplácení odvodů a mezd;
 • vypracování pracovních smluv a dohod;
 • vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru.

Při nástupu nového zaměstnance je třeba předat veškeré jeho údaje a doklady své účetní, jedná se zejména o osobní údaje, zápočtový list z předchozího zaměstnání a výši mzdy, kterou jste se dohodli mu vyplácet. Pravidelně je pak nutné informovat o odpracovaných hodinách.

Při odchodu zaměstnance je nutné řádně ukončit pracovní poměr a provést ohlášky u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.